.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTOP Barman

Medzitriedna súťaž  Top barman 8. ročník sa konala 4.5.2017 v Reštaurácii SOŠ služieb.

Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov z učebných a študijných odborov.

Kritéria súťaže: 

•príprava miešaného nápoja long drink - 2 porcie 

•časový limit 4 min.

•základná surovina - vodka alebo biely rum

•maximálne 4 cl destilátu pre jeden nápoj

     Zvedavých divákov i porotu však nezaujalo len miešanie nápoja, ale aj ich dekorácia, na ktorú súťažiaci použili rôzne ovocie, levanduľu, čučoriedky a ovocné špízy. Odborná porota hodnotila kvalitu nápoja, harmóniu chute a vône, avšak dôraz kládla aj na celkový dojem, slovnú prezentáciu pripraveného nápoja, použitie správneho inventára, ovládanie barmanskej techniky, čistotu a poriadok na pracovisku. Víťaz Henrich Chlebo všetky uvedené požiadavky splnil.

     Získaná skúsenosť bude pre žiakov hnacím motorom, aby sa zúčastňovali podobných súťaží aj naďalej, aby príprave venovali väčšiu pozornosť a do svojich techník zakomponovávali trendové prvky, ktorými v budúcnosti zaujmú. 

Touto cestou vyjadrujme veľké poďakovanie za ich odvahu súťažiť.

Bc. Elena Velšicová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o