.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceWORKSHOP ORANGE – Prednáška Bezpečný internet a moderné technológie

Dňa 23. mája sa študenti I. B, II. B, III. B a II. KL triedy zúčastnili prednášky týkajúcej sa Bezpečného internetu a moderných komunikácií.

V dnešnej modernej dobe je takáto prednáška nevyhnutná. Študenti si často v  období moderných digitálnych technológií ani neuvedomujú, že častokrát môžu byť aj škodlivé.

Projekt detinanete funguje už od roku 2006 vďaka nadácii Orange. Prednášku zrealizovala pani psychologička Mgr. Júlia Ditteová, ktorá veľmi zaujímavou formou diskusie informovala študentov nielen o výhodách internetu, ale aj o nebezpečenstve, ktoré na nich vďaka moderným technológiám číha. Študentom premietala videá a potom spoločne o danom probléme diskutovali. Venovala sa témam ako napríklad: Závislosť od Internetu a mobilu, Maj hru pod kontrolou, Aj online ubližuješ, Chráň si svoje údaje, Z webu nič nevymažeš a Surfuj bezpečne. Po každom premietnutom videu sa medzi pani lektorkou a žiakmi rozprúdila bohatá debata a diskusia k danej a tak citlivej téme.

 Pani Ditteová sa venovala podrobnému opisu kyberšikany  a jej prejavov so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre dospievajúcu mládež. Pri uvedení jednotlivých rizík prezentovala reálne príklady u nás doma i v zahraničí. Svoju prezentáciu dopĺňala autentickými ukážkami z reálneho života a zároveň prítomných poučila o možnosti kde hľadať pomoc v prípade potreby. Na záver prednášky pani psychologička poskytla cenné rady o bezpečnom a zodpovednom používaní Internetu a nových technológií.

PaedDr. Lenka Rubinská

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o