.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNávšteva z firmy Korado, a.s. Česká Třebová

V stredu 22.3.2017 prišiel na naše pozvanie obchodný zástupca pre Slovenskú republiku pán Ing. Marián Ivančík  z obchodného a školiacieho centra firmy Korado,a.s. Česká Třebová.Firma Korado,a.s. je dynamická česká spoločnosť s nadnárodnou majetkovou účasťou a patrí medzi popredných  svetových výrobcov oceľových vykurovacích telies. O kvalite výrobkov sa  v priebehu 50 - ročnej historie firmy presvedčilo viac ako 30 miliónov  zákazníkov po celom  svete.

     Základnou filozofiou firmy Korado,a.s. je ponúknuť kompletné systémové riešenia pre vykurovanie a splniť požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov.Vyrába široké portfólio produktov,potrebných v odboroch vykurovanie, zdravo-technických inštaláciách a v strojárenskom priemysle.

     Prezentácia,ktorú pán Ing.Ivančík pripravil pre žiakov učebných odborov 3678 H inštalatér a 2487 H autoopravár  - mechanik z tried I.B a III.D  bola o širokom sortimente tejto firmy a následne o možnostiach využitia a montáže jednotlivých produktov. Hlavným výrobným programom sú panelové vykurovacie telesá RADIK, trubkové vykurovacie telesá KORALUX, designové vykurovacie telesá KORATHERM  a  kompletný sortiment konvektorov.Žiakov zaujal nový projekt tejto firmy a to sortiment lokálnych vetracích a rekuperačných jednotiek, ktoré významným spôsobom rozšírili výrobné portfólio spoločnosti.

     Prezentácia firmy Korado,a.s. Česká Třebová zo školiaceho a obchodného centra bola veľkým praktickým prínosom pre tento učebný odbor a aj touto cestou ďakujem firme Korado,a.s. za ochotnú spoluprácu a samotný prínos pre našu školu.

Mgr.Oliver Dianovský, UOP
Jozef Morvai, MOV

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o