.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice„Prevencia voči extrémizmu a výchova k demokratickej spoločnosti“

Dňa 16.03.2017 sa uskutočnila beseda so študentmi na Strednej odbornej škole služieb, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR -  Ministerstva školstva Slovenskej republiky s Mgr. Petrom Krajňákom. Besedu otvorila riaditeľka školy Mgr. Zuzana Nemčoková a PaedDr. Lenka Kluchová, ktorá podujatie organizovala.

Téma, ktorá dominovala na tejto besede, bola predovšetkým názorom na národnostné menšiny, ktoré sa nachádzajú u nás na Slovensku. Pripomenuli sme si udalosti, ktoré sa stali v minulosti. Diskusia bola zameraná na problematiku národnostných menšín na Slovensku, ktorá sa opäť začína objavovať na našom území. Vieme, že na Slovensku sa nachádza 13 národnostných menšín, avšak niektorí z nás majú problém týchto ľudí prijať medzi seba. Detailnejšie sme rozobrali pohľad niektorých ľudí. Možno aj preto sme si prečítali úryvok z jedného príbehu podľa skutočnej udalosti, ktorý ani jedného študenta v miestnosti nenechal bez reakcie. Pripomenuli sme si udalosti, ktoré sa diali na našom území pred pár rokmi a ťažko sa tomu verilo, čím všetkým si niektorí ľudia museli prejsť počas bývalého režimu. Táto malá skúsenosť nám mala otvoriť oči a nedovoliť v budúcnosti, aby sa táto situácia opäť opakovala, tak ako pred pár rokmi. Pán Mgr. Krajňák  neprebral s nami len otázku národnostných menšín, ale okrajovo spomenul veci, ktoré sa dejú u nás, na Slovensku. Mnohé informácie ovplyvňujú druhých ľudí, ich pohľad na problematiku a správanie voči nim. Mnohí z nich nepoznajú hlavné dôvody a zväčša veria nepodloženým faktom. Len človek čo číta a vzdeláva sa, si vie urobiť správny úsudok

Ku koncu sa otvorila voľná diskusia. Študenti sa spýtali na niektoré problémy ohľadom školstva. Aj vďaka tomu sme sa na besede dozvedeli ďalšie zaujímavosti ohľadom školstva a jeho systému. Cieľom besedy bolo viesť nás predovšetkým k tolerancii k ľuďom, ktorí nemajú korene zo Slovenska. Beseda bola poučná a dozvedeli sme sa zaujímavé veci ohľadom tejto témy, o ktorej sa na našom území čoraz viac diskutuje. 

 

         Nataša Bôžiková, študentka  IV. H, SOŠ služieb, Ul. Sv. Michala 36, Levice

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o