.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNábytok a bývanie 2017

Dňa 9. marca 2017 sme navštívili Výstavu Nábytok a bývanie v Nitre. Odbornej exkurzie sa povinne zúčastnili žiaci študijného odboru obchod a podnikanie, podnikanie v remeslách a službách.

Žiaci si všímali nové trendy v nábytku a bývaní, porovnávali úroveň výstavy s minulými ročníkmi. Sledovali nové trendy v ponuke tovarov a služieb, stánkový predaj, uzatváranie kúpno-predajných zmlúv so zákazníkom, komunikáciu predávajúceho s potenciálnym zákazníkom.

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o