.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolská súťaž „ BARISTA“

Dňa 8.3.2017 sme pripravili školskú súťaž Barista, prihlásilo sa 5 žiakov: Tatiana Urminská, Lucia Danková, Nikol Zvolenská, Matej Holák a Lukáš Lukniš.

Súťažiaci museli pripraviť v časovom limite 8 minút -  2 espressá, 1 cappuccino klasik a 1 cappuccino art.  Odborná porota hodnotila chuťovú kvalitu pripravených nápojov, vyváženosť, harmóniu, horkosť a arómu. Dôležitá bola aj slovná prezentácia pripraveného nápoja a jeho charakter. Hodnotil sa celkový  dojem, použitie správneho inventáru. Ďalším kritériom bola úroveň ovládania baristickej techniky. 

Umiestnenie:

1.miesto Tatiana Urminská

2.miesto  Lucia Danková

3.miesto Nikol Zvolenská

Bc. Elena Velšicová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o