.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTriedna súťaž cukrár pekár

Dňa 31.1.2017 na školskom pracovisku 1001 cukráreň Snežienka (cukrárska výrobňa) prebehla medzi žiakmi II.E cukrár pekár triedna súťaž v zdobený tortových motívov na tému ,,Valentín“. Žiaci predviedli svoje zručnosti a tvorivosť pri práci s modelovacou hmotou a využitie farebných variácií.

Čítať ďalej...

Valentínska súťaž a súťaž somelier

V tomto školskom roku sme otvorili 1. ročník  valentínskej súťaže, ktorá pozostávala z troch častí: Somelier, Valentínska palacinka a Valentínska tabuľa. Súťaž sa uskutočnila 14. a 15. februára 2017 v reštaurácii SOŠ služieb počas metodického dňa, ktorý dostal názov Deň zaľúbených. Atmosféra bola výborná, ale zároveň aj plná napätia.

Čítať ďalej...

Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc druhým?

V dnešnom svete je raritou, ak niekto niekomu pomôže. Je to skôr taký malý zázrak ako samozrejmosť. Je to prejav aspoň nejakej dobrosrdečnosti a hlavne ľudskosti, ktorá v dnešnom svete pomaly, ale isto vymiera. Doteraz neviem, že či je to dobou alebo s ľuďmi, ktorí sa honia svetelnými krokmi do záhuby. Dnešná doba by sa dala charakterizovať ako doba, keď človek očakáva od toho druhého skôr dýku do chrbta ako nezištnú pomoc. My ľudia sme sebeckí.

Čítať ďalej...

Exkurzia Pekáreň Bánov

Na Slovensku máme dnes veľa malých pekární, ktoré nás každodenne zásobujú chlebom a pečivom. Sú to však prevažne pekárne, kde väčšinou pracujú s mrazenými polotovarmi. Práve preto sme boli radi, že sme v utorok 28. februára 2017 mohli absolvovať odbornú exkurziu so žiakmi III.D triedy učebného odboru cukrár-pekár v pekárni, kde je celá výroba uskutočňovaná klasicky.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o