.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška UNICEF

Dňa 17.6.2016 sa žiaci 1. a 2. ročníka hotelovej akadémie zúčastnili zaujímavej prednášky usporiadanej organizáciou Unicef. Prednáška bola zameraná na porovnanie životných podmienok našej krajiny s krajinami „tretieho sveta“.

Prednášajúcim bol čerstvý maturant Martin Silber. Prostredníctvom prezentácie ozrejmil základné informácie o ťažkých životných podmienkach zaostalých krajín. Prednáška bola pútavá a zaujímavá, dotýkala sa základných životných potrieb ako sú pitná voda, jedlo či bývanie. Vysvetlil školské podmienky žiakov, poukázal na fakt, že slovenské deti berú vzdelanie a školu ako samozrejmosť, zatiaľ čo napríklad africké deti si ju vážia a možnosť chodiť do školy dostávajú ako odmenu.

Prednáška žiakov zaujala. Uvedomili si, že život, ktorý žijeme v našej krajine vôbec nie je taký zlý, ako si mysleli a majú byť za čo vďační.  Pracovník Unicefu navštívi našu školu aj v ďalšom školskom roku.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o