.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHviezdoslavov Kubín 2016

Dňa 4. mája 2016 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Aj tento rok si súťažiaci vybrali najmä poéziu. S prózou súťažil jeden žiak prvého ročníka hotelovej akadémie.

Ako každoročne, aj tento rok hodnotili výber a prednes poézie vyučujúce slovenského jazyka a literatúry Irena Ničová, Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. Pri hodnotení súťažiacich brali do úvahy výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem. Potešilo nás, že si súťažiaci vybrali zaujímavé texty poézie. Veríme, Hviezdoslavov Kubín aj na budúci školský rok priláka ešte viac tých, ktorí majú radi poéziu a prózu.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:

  1. miesto: Vivien Fazekašová, I.H
  2. miesto: Mária Riecka, V.H
  3. miesto: Katarína Kolíková, II.H, Frederika Hubačeková, II.H

PRÓZA:

  1. Cena za prednes prózy: Matúš Svitok, I.H

CENA OBECENSTVA:  Vivien Fazekašová, I.H

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o