.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceDivadelné predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Palárikove svetlé veselohry, nepochybne oveľa viac ako jeho knižné a zabudnuté romantizujúce historické drámy, oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk poháňané smiechovou silou publika. V čase, keď klasik žil a tvoril, sme ešte profesionálne slovenské divadlo nemali, zato sme už mali komédie ako túto, ktoré sa s optimistickým jasom hlásili k osvieteneckým možnostiam aj ambíciám divadla ako morálnej i zábavnej inštitúcie. Ján Palárik v tom rozpor nevidel, jeho viera v divadlo je nákazlivá, poučená žánrom svetovej komédie, a pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti... národnostnej, triednej, ale aj mužsko-ženskej, rodovej.

Týmito slovami je uvedená vynikajúca veselohra Jána Palárika na webovej stránke Slovenského národného divadla, ktoré sme navštívili 29. apríla.   Výborná veselohra, skvelé herecké obsadenie a atmosféra typická pre Slovenské národné divadlo očarili žiakov, ale i pedagógov. Veselohra  Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch je svojou tematikou aktuálna aj dnes. Už teraz sa tešíme na ďalšie divadelné predstavenie z bohatej ponuky Slovenského národného divadla.

Mgr. Denisa Tóthová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o