.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNávšteva firmy Henkel Slovensko, spol. s r.o.

   V utorok 1.3.2016 prišiel na naše pozvanie pán Igor Ďurina z obchodného a školiacieho centra firmy Henkel Slovensko,spol. s r.o. Väčšine z nás,bežných spotrebiteľov sa firma Henkel spája z počutia a bežného života len s výrobkami, ako sú napr. pracie prášky.

   Firma Henkel Slovensko, spol. s r.o. však so svojím širokým portfóliom jednotlivých divízií a produktov vyrába veľké množstvo rôzneho sortimentu a výrobkov,potrebných v odbore zdravo-technických zariadení a inštalácií.

   Konkrétne pre žiakov učebného odboru 3678 H inštalatér z tried I.E a III.B malo školenie p. Ďurinu o sortimente tejto firmy veľký význam,pretože jedna z hlavných divízií tejto firmy vyrába najpoužívanejšie tesniace vlákno pre inštalatérov a to Tangit UNI –LOCK. Samotní žiaci mali možnosť po plnohodnotnej prezentácii týchto produktov si aj prakticky vyskúšať spôsob a techniku tesnenia. Na praktickej reálnej makete si žiaci oboch tried následne aj odskúšali svoje spoje a aj odprezentované vlastnosti a možnosti tesniaceho vlákna.

   Druhá časť prezentácie firmy Henkel sa venovala širokému sortimentu lepidiel, tmelov, chemických kotiev najčastejšie používaných v stavebníctve a konkrétne v odbore inštalácií a rozvodov vody, kúrenia a vykurovacích plynov. Následne si aj tieto výrobky si žiaci učebného odboru inštalatér prakticky vyskúšali.

   Prezentácia firmy Henkel Slovensko, spol. s r.o. zo školiaceho a obchodného centra bola veľkým praktickým prínosom pre tento učebný odbor a aj touto cestou ďakujem firme Henkel za ochotnú spoluprácu a samotný prínos pre našu školu.

Mgr. Oliver Dianovský, UOP
Jozef Morvai, MOV

Fotogaléria

 

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o