.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceWorkshop štvrtákov pre tretiakov

Poďme sa hrať!

Dňa 18. Decembra 2015 sa uskutočnil študentský workshop, ktorý viedli žiaci IV. HA. Náplňou workshopu bolo pomôcť mladším spolužiakom rozvíjať ich manažérske schopnosti a úspešne zvládnuť skúšky odborných zručností, ktoré ich čakajú na konci tretieho ročníka. Štvrtáci vytvorili aktivity, ktoré mali pomôcť mladším spolužiakom vytvoriť si plán ako úspešne zvládnuť realizáciu spoločenského podujatia.

1. Hra: Slepá baba - Osem žiakov z III. HA bolo zapojených do tejto hry. Oči mali zaviazané šatkami, aby nevideli, a následne boli oboznámení pravidlami. Nemohli sa rozprávať, nemohli vydávať žiadne zvuky. Na komunikáciu mali určenú neverbálnu komunikáciu. Vedúce žiačky uviedli jednotlivcom tajné číslo, podľa ktorého sa mali usporiadať do radu. Číslo si hráči medzi sebou nesmeli prezradiť, no na dorozumievanie mohli používať len neverbálnu komunikáciu. Hráči si mohli ľubovoľne vybrať taktiku pred začiatkom hry. Cieľom hry bolo zistiť kto z hráčov má najlepšie taktické, plánovacie a strategické schopnosti a kto má predpoklady byť leaderom týmu, skupiny.

2. Hra: Prvý dojem - Náplňou tejto hry bolo zodpovedať desať osobnejších otázok o piatich účastníkoch hry. Cieľom tejto hry bolo odhadnúť, čo najlepšie, druhých. Podľa získaných bodov u jednotlivých účastníkov zisťujete ako ste ich odhadli a prečo. Spoznávate druhých a aj samých seba.

3. Hra: Delegovanie práce manažérov - Prvá časť tejto hry spočívala v určení si priorít pri príprave spoločenskej akcie/plesu. Druhá časť obsahovala vymenovanie vlastností správneho hlavného manažéra podľa žiakov. Tretia časť bola diskusia medzi žiakmi III. HA, pri ktorej prebiehala výmena skúseností, zručností a pocitov. Téma tejto diskusie spočívala v záverečných skúškach, ktorú absolvovala trieda IV. HA. Cieľom tejto hry a diskusie bolo pred pripraviť mladších žiakov na záverečné skúšky a pomôcť im pri rozhodovaní.

K záveru sme zaviedli diskusiu pre žiakov III. HA. Mali si vybrať svojich adeptov na hlavného manažéra podľa výsledkov hier, ktoré určovali možných manažérov pre jednotlivé strediská a aj samotného hlavného manažér. Žiaci IV. HA kládli otázky a oponovali odpovediam vybraných žiakov. Cieľom tejto hry bolo pomocou vylučovacej metódy vybrať jedného hlavného manažéra.

Aktivita bola efektívna, zábavná a úspešná.

 

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o