.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVianočná akadémia 2015

Vianoce znamenajú sviatočné čaro posplietané do nádherných vianočných piesní, kolied, vinšov, do velebného ticha vianočných stromčekov a sladkých koláčov. Sú symbolom očakávaní, napĺňania túžob, obdarovávania a nádeje. Tento rok je pre nás výnimočný, pretože sa nesie v znamení osláv 130. výročia založenia našej školy. Dňa 22. decembra 2015 vystúpili žiaci našej školy v programe, v ktorom si pripomenuli výročie založenia školy a prichádzajúce vianočné sviatky. Žiaci priniesli kúsok prívetivosti, láskavosti a potešenia prostredníctvom akadémie, v ktorej spojili oslavu školy s oslavou najkrajšieho sviatku roka. 

Program pripravili členky MK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov Mgr. Anetta Foltánová a Mgr. Jana Hríbiková. O technické zabezpečenie a ozvučenie sa postarali technik Peter Csákányi a žiak 2.N triedy Pavol Ulmer.

Program sa niesol v znamení osláv založenia školy, ale aj vo vianočnom duchu. V prvej časti programu sme sa preniesli do doby „levických paničiek“, ktorú sme si pripomenuli  nežným valčíkom (J. Budzáková, J. Kráľ, M. Mihóková, F. Šarközi, R. Klimajová, G. Füri). Báseň Nepohŕdajte láskou zarecitovala K. Kolíková  a peknú pieseň zaspievali J. Varga a D. Holka.

V druhej časti sme sa preniesli do doby, ktorú dnes nazývame retro. Rytmický rokenrol nám zatancovali A. Piatriková, B. Vojteková, L. Nongová, A. Klimajová a K. Lukyová. Program pokračoval básňou, tentokrát vianočnou, ktorú nám zarecitovala K. Kolíková. Vianočnú atmosféru vyčarili tancom aj dievčatá z 1.KL triedy R. Klimajová, A. Klimajová, M. Mihóková, K. Lukyová a V. Marková. Sestry Nikoleta a Beáta Vojtekové zaspievali pieseň Hero.

V poslednej časti programu sme sa preniesli do súčasnosti. Kultúru a spoločenský život 21. storočia sme si pripomenuli moderným tancom (L. Nongová, M. Matejová, F. Šarközi). Program pokračoval bláznivým tancom zo stužkovej v podaní chlapcov z 5.H triedy (A. Šuránsky, M. Turanský, M. Borbuliak, R. Adámik a M. Vetor). Vlastnú tvorbu nám predstavil Patrik Weiss, ktorý  „zarepoval“ o remeslách, ktoré si žiaci môžu vybrať v našej škole. Žiaci hotelovej akadémie M. Borbuliak, R. Adámik a M. Vetor predviedli free style.  Moderátori programu, Ján Kráľ a Katarína Kolíková, elegantne sprevádzali hostí programom, ktorý vyčaril na tvárach hostí úsmev, dobrú náladu, spokojnosť, ale i slzy dojatia.

Žiaci pripravili vianočný program s láskou a s radosťou, aby tak pozdravili všetkých vyučujúcich a svojich spolužiakov. Za sprievodu záverečnej piesne Vianočná (o prímerí) sa s nami účinkujúci rozlúčili a zapriali všetkým krásne sviatky. Pani riaditeľka na záver všetkých pozdravila príhovorom a zaželala príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok. Veríme, že ten nový bude opäť o čosi lepší, úspešnejší a splnia sa nám všetky novoročné priania, predsavzatia a sny, po ktorých túžime.  

   Krásny a úspešný nový rok 2016.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o