.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVedomostný kvíz

Dňa 10.12.2015 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili vedomostného kvízu, v ktorom si mohli overiť svoje vedomosti z prírodovedných predmetov a súčasne sa aj niečo nové naučiť. Súťažili v štyroch štvorčlenných družstvách.

Prvé družstvo zostavili žiaci z I.C, druhé z I.H, tretie z I.KL a štvrté z II.E triedy. Vo vedomostnom kvíze sme prvýkrát využili tablety a program Samsung school, ktorý po odoslaní kvízu z tabletu vyučujúcemu, žiakom daný kvíz  ihneď vyhodnotil. Vedomostný kvíz pozostával z troch častí po 30 otázok.

Výsledky kvízu:

1. miesto: I.H
2. miesto: II.E
3. miesto: I.KL
4. miesto: I.C 

Využívanie digitálnych technológií prináša veľa nových možností do vyučovacieho procesu a vyučovanie sa stáva pre žiakov zaujímavejšie a pútavejšie.

Ing. Blanka Weincillerová

Fotogaléria

 

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o