.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNávšteva Tekovskej knižnice v Leviciach

 V mesiacoch október a november žiaci študijných odborov (triedy I.KL, III.H, IV.KL, II.O) a učebného odboru (trieda II.C) navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. Netradičná hodina slovenského jazyka a literatúry bola zameraná na knižnično – informačnú a knihovnícko – bibliografickú výchovu.

Žiaci boli oboznámení s činnosťou knižnice a s podujatiami, ktoré knižnica každoročne organizuje. Študenti mali možnosť zopakovať si učivo o získavaní a spracovaní informácií. Naučili sa pracovať s on-line katalógom, v ktorom si môžu vyhľadávať tituly z knižničného fondu. Okrem výpožičiek kníh ponúka knižnica aj iné služby, napríklad prezenčné výpožičky zbierok zákonov a literatúry z príručnej knižnice, výpožičky novín a časopisov, bibliograficko-informačné služby, rezervovanie knižničných dokumentov. Knižnica ponúka aj informačnú výchovu a exkurzie, prístup na internet, konzultačné a poradenské služby.

Na záver informačnej hodiny si študenti pozreli ukážky z videí o kyberšikane v rámci projektu NEHEJTUJ.sk. Netradičná hodina má dobrú odozvu nielen u žiakov, ale aj u pracovníkov knižnice, pretože sa tým zvyšuje počet čitateľov, ktorí využívajú služby Tekovskej knižnice v Leviciach.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o