.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2015

Dňa 2. decembra 2015 sa uskutočnila súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL), tento rok už po ôsmykrát. Cieľom súťaže je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka a študenti nadstavbového štúdia. V kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota, ktorú tvorili: Irena Ničová, PaedDr. Gabriela Lačná, Mgr. Jana Hríbiková, Mgr. Anetta Foltánová, a Mgr. Denisa Tóthová.

Organizačne súťaž zabezpečila predsedníčka MK SJL Mgr. Jana Hríbiková. Olympiáda bola zameraná na všetky oblasti predmetu – na gramatiku, sloh a literatúru. Texty a úlohy pre kategóriu A pripravila Mgr. Jana Hríbiková. Keďže tento rok sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, otázky v teste boli zamerané na jeho život a tvorbu. Test pre žiakov v kategórii B pripravila Mgr. Denisa Tóthová.

OSJL je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie školského kola a umiestnenie sa na 1. mieste. Žiaci, ktorí sa umiestnili v rámci jednotlivých kategórií na prvom mieste, postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2016.

Výsledky súťaže:

Kategória A (žiaci 3., 4. a 5. ročníka a nadstavbového štúdia)

1. miesto: Bianka Bagonyová, IV. H
2. miesto: Patrícia Szendreiová, IV. H
3. miesto: Veronika Gímešová, IV. H

Cena obecenstva: Júlia Budzáková, III.H

Kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka)

1. miesto: Lenka Tarišková, II. KL
2. miesto: Alexandra Klimajová, I. KL
3. miesto: Viktória Marková, I. KL

Cena obecenstva: Claudia Kováčová, I.H

Do krajského kola postupujú:

1. Bianka Bagonyová, IV. H – kategória A
2. Lenka Tarišková, II. KL – kategória B

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o