.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceObchod s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny.

Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice suverénnych štátov vďaka najmodernejším technickým a komunikačným systémom, ale napomáha tomu aj oslabenie štátov spôsobené hospodárskymi či inými krízami.

Milióny ľudí sú vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami. Sú predávaní a kupovaní ako tovar, nútení k prostitúcii, zotročovaní v práci a podrobení rôznym formám vykorisťovania.

Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti.

A práve táto problematika, ktorú nám prišiel odprezentovať dňa 13. 11. 2015 zástupca mestskej polície, Bc. Miloš Adámik, zaujala aj študentov IV.H a V.H. Prostredníctvom skvelého filmu, ktorý ukazoval príbehy obyčajných ľudí, ktorí sa stali v cudzine „otrokmi“, mali možnosť vidieť, čo to s nimi urobilo. Nie všetci mali to šťastie vrátiť sa domov, a tí, ktorí sa vrátili, sa psychicky ešte stále nespamätali. Sú totiž poznačení na celý život.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o