.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProjektové stretnutie v Estónsku

V dňoch 11. – 15. 10. 2015 sa konalo v Estónsku v poradí už tretie nadnárodné projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+  s názvom Healthy European Youth.  Stretnutia sa zúčastnila riaditeľka školy Mgr. Zuzana Nemčoková a koordinátorka projektu Ing. Andrea Roháčová.

Počas piatich dní strávených v Estónsku sme navštívili hlavné mesto Talin, ale najviac času sme strávili v mestečku Lihula, v ktorom sídli partnerská škola Lihula Gümnasium. Žiaci školy nám pripravili milé privítanie keď počas programu zahrali na hudobných nástrojoch slovenskú skladbu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“. Okrem pracovného stretnutia v partnerskej škole, sme vďaka riaditeľovi miestnej školy Janarovi Soberovi navštívili aj základnú umeleckú školu, miestnu škôlku, múzeum v Lihule, národný park Matsalu – známy kvôli hniezdeniu veľkého množstva rôznych druhov vtáctva. V kúpeľnom meste Hapsalu, kde sme boli ubytovaní, sme mali možnosť navštíviť moderné rehabilitačné centrum,  miestny hrad, a prechádzali sme sa na malebnej promenáde pri pobreží morského zálivu.

    Pobyt v Estónsku bol pre nás zážitkom aj vďaka tomu, že bolo vidieť ako miestne inštitúcie, rodičia, učitelia a žiaci spolu vzájomne spolupracujú a pomáhajú si. Majú tam dokonale vybudované zázemie pre deti a mládež, od modernej škôlky až po mimoškolské aktivity a krúžky, za ktoré deti nemusia platiť. Každé dieťa v Lihule navštevuje po škole nejaký krúžok alebo trávi čas v miestnej knižnici kde čaká na svojich spolužiakov alebo rodičov. V partnerskej škole, ako aj na iných miestach bolo čisto a všade vládla príjemná a pokojná atmosféra.
Tešíme sa na najbližšie nadnárodné stretnutie, ktoré sa bude konať 25. – 29. 1. 2016 v Taliansku.

Ing. Andrea Roháčová, koordinátorka projektu

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o