.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia k vodojemu v Leviciach

Dňa 1.októbra 2015 sa žiaci III.B učebného odboru inštalatér zúčastnili exkurzie vodojemu v Leviciach. Na exkurzii sa žiaci mohli oboznámiť s vonkajšou časťou vodojemu.

Žiaci si vodojem prehliadli so záujmom a poznatky z exkurzie využijú na teoretickom aj praktickom vyučovaní.

Mgr. Jozef Boženík, učiteľ odborných predmetov

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o