.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNávšteva Tekovskej knižnice v Leviciach

 V mesiacoch október a november žiaci študijných odborov (triedy I.KL, III.H, IV.KL, II.O) a učebného odboru (trieda II.C) navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. Netradičná hodina slovenského jazyka a literatúry bola zameraná na knižnično – informačnú a knihovnícko – bibliografickú výchovu.

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2015

Dňa 2. decembra 2015 sa uskutočnila súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL), tento rok už po ôsmykrát. Cieľom súťaže je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Čítať ďalej...

Verejná debata s europoslancami

Dňa 4.12.2015 sa študenti I.H, I.KL a I.N zúčastnili verejnej debaty s našimi europoslancami – s Vladimírom Maňkom a Richardom Sulíkom, aby sa dozvedeli aktuálne informácie o dianí v Európskej únii. Pozvanie na besedu prijali aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP Robert Hajšel a primátor mesta Štefan Mišák.

Čítať ďalej...

Živá kniha

Dňa 2.12.2015 sa žiaci I.D a I.B triedy stretli na besede so zástupcami neziskovej organizácie PAHOROK, ktorú viedol jej riaditeľ Mgr. Štefan Hacaj.

Čítať ďalej...

Obchod s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny.

Čítať ďalej...

Besedy s preventistom Mestskej polície

Besedy s preventistom Mestskej polície v Leviciach V dňoch 11.-13. 11. 2015 mali žiaci prvého ročníka možnosť stretnúť sa so zástupcom Mestskej polície v Leviciach Bc. Milošom Adámikom.

Čítať ďalej...

130. výročie školy

Stredná odborná škola v Leviciach dňa 25. novembra 2015 oslavovala. Slávnostná akadémia spojená s recepciou sa niesla v duchu osláv 130. výročia založenia našej školy.

Čítať ďalej...

Odborná prednáška – kozmetika Mary Kay

Žiačky tretieho ročníka odboru kozmetik sa dňa 27.11.2015 zúčastnili prednášky o kozmetických prípravkoch značky Mary Kay pod vedením pani Evy Olveczkej. Prednáška bola zrealizovaná v rámci odborného predmetu materiály. Žiačky sa v začiatkoch prednášky oboznámili s pôvodom kozmetiky Mary Kay a širokou ponukou prípravkov dekoratívnej kozmetiky.

Čítať ďalej...

Kozmetičky - Metodický deň III.KL

Metodický deň III.KL ktorý sa uskutočnil dňa 13.10.2015 sa niesol v téme LÍČENIE. Dievčatá z vopred vylosovaných tém ako denné, večerné, koktejlové a business líčenie mali predviesť na svojich modelkách. Pričom sa kontrolovalo a hodnotilo celkový dojem a vzhľad modelky, čistota vyhotovenia, dodržanie správneho technologického postupu pri líčení, estetika, kreativita, dodržanie zásad bezpečnosti práce, čistota pracoviska.

Čítať ďalej...

Kozmetičky - Metodický deň IV.KL

Žiačky  IV.KL  mali dňa 15.10.2015  svoj metodický deň v rámci opakovania zameraný na OŠETRENIE RÚK . Na svojej modelke predviedli  klasickú manikúra, japonskú manikúra , masáž rúk a parafínový  zábal.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o