.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNábytok a bývanie 2016

Žiaci II.E stolári sa dňa 10. marca zúčastnili výstavy Nábytok a bývanie v Nitre, kde bolo veľa zaujímavých výrobkov a nápadov čo by sme mohli využiť na našej škole.

Čítať ďalej...

Návšteva farmy v rámci plnenia programu projektu Erasmus+

Dňa 10. 3. 2016 sa žiaci I.KL triedy zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ Healthy European Youth exkurzie v poľnohospodárskom družstve v Kozárovciach. Počas celej exkurzie nás sprevádzal podpredseda družstva, ktorý nám veľa vysvetlil o chove hospodárskych zvierat, ktorý je spätý s dlhou históriou tohto družstva a momentálne má 750 kusov hovädzieho dobytka, z toho 300 kusov dojníc.

Čítať ďalej...

Výchovný koncert VODA NAD ZLATO

Dňa 17. 3. 2016 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili environmentálneho hudobno-vzdelávacieho programu s názvom VODA NAD ZLATO, ktorý priblížil študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka.

Čítať ďalej...

Exkurzia na Okresný súd v Leviciach

Dňa 22. marca 2016 sa v rámci vyučovacieho predmetu PRÁVNA NÁUKA konala odborná exkurzia na Okresnom súde v Leviciach. Zúčastnili sa jej študenti študijných odborov obchod a podnikanie a kozmetik. (II.KL skupina obchod a podnikanie a III.KL skupina kozmetik).

Čítať ďalej...

Festival športu, kultúry a vzdelania

Pod názvom Festival športu, kultúry a vzdelania sa 13. marca 2016 konalo v levickej športovej hale zaujímavé a pestré podujatie. Nadšenci z tímu Movement.sk nadviazali na úspešné akcie z minulosti, ktoré organizovali na Námestí hrdinov v Leviciach. 

Čítať ďalej...

JUNIOR INTERNET 2016

V dňoch 18. 3. a 19. 3. 2016 sa uskutočnila celoslovenská súťažná konferencia  JUNIOR INTERNET 2016 v Bratislave na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT). Súťažilo sa v siedmich kategóriách - JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorLEARN, JuniorBLOG a JuniorTEXT.

Čítať ďalej...

Prednáška o šikanovaní a kyberšikane na internete

V dňoch 2. 3. 2016 a 3. 3 2016 sa žiaci 2.C a 1.KL zúčastnili zaujímavého podujatia, ktoré organizovala Tekovská knižnica v Leviciach. Netradičná hodina bola zameraná na prednášku o šikanovaní a kyberšikane na internete. V úvode pracovníčka knižnice Karin Terrnovszka uviedla žiakov do problematiky a predstavila im dva projekty: ovce.sk a NEHEJTUJ.sk.

Čítať ďalej...

Súťaž v písaní na PC

Počítač je dnes samozrejmosťou nielen v administratíve. Využívajú ho lekári, policajní úradníci, novinári, podnikatelia a mnohí iní nielen na tvorbu písomností a spracovanie údajov, ale aj pri komunikácii prostredníctvom internetu. A keďže vstupnou bránou k práci s počítačom je klávesnica, všetci vlastne s ňou pracujú. Pre jedných je to rutinná záležitosť, pre iných “ďatlovanie“ dvoma či štyrmi prstami.

Čítať ďalej...

Prezentácia našej školy na základných školách v okrese Levice

V mesiacoch február – marec sme sa podujali na „dobrodružnú výpravu“ po základných školách v našom okrese. Navštívili sme 28 ZŠ, kde sme sa stretli so žiakmi 8. a 9. ročníka. Pomáhali nám aj naši žiaci,  Michal Fröhlich z III.H a Kristínka Paparinská zo IV.KL.  Ich pohľad na život v našej škole je našim „budúcim“ žiakom bližší. 

Čítať ďalej...

Odborná prednáška ošetrenia pleti prístrojom pre mezoterapiu

Dňa 19. 2. 2016 sa žiačky študijného odboru kozmetik zúčastnili odbornej prezentácie ošetrenia pleti prístrojom pre mezoterapiu Mezo Pen a dermaroller, ide o revolúciu v omladení pleti.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o