.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia – Hubert J.E., s.r.o. SEREĎ

29.4.2016 sme organizovali exkurziu do závodu Hubert, ktorý sa nachádza v Seredi. Získali sme množstvo informácií o metódach výroby šumivého vína, čírení, zrení, strasení vína a o umení odstránenie kalu z fľaše.

Čítať ďalej...

Divadelné predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Palárikove svetlé veselohry, nepochybne oveľa viac ako jeho knižné a zabudnuté romantizujúce historické drámy, oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk poháňané smiechovou silou publika. V čase, keď klasik žil a tvoril, sme ešte profesionálne slovenské divadlo nemali, zato sme už mali komédie ako túto, ktoré sa s optimistickým jasom hlásili k osvieteneckým možnostiam aj ambíciám divadla ako morálnej i zábavnej inštitúcie. Ján Palárik v tom rozpor nevidel, jeho viera v divadlo je nákazlivá, poučená žánrom svetovej komédie, a pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti... národnostnej, triednej, ale aj mužsko-ženskej, rodovej.

Čítať ďalej...

Výstava Mladý tvorca Nitra 2016

V dňoch 26.4 až 28.4. 2016 sa konal už 24. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016 v Nitre, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR a ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR. Na výstave sa prezentovali svojimi stánkami žiaci zo stredných škôl z celého Slovenska. Výstava sa konala na výstavisku Agrokomplex Nitra.  V rámci výstavy sme našu školu prezentovali stánkom, v ktorom sme sa snažili ukázať zručnosti našich žiakov na verejnosti.

Čítať ďalej...

Metodický deň Veľká noc

Dňa 23. marca 2016 sa konal Metodický deň Veľká noc, pripravovali ho žiaci 1.D a 2.C pod vedením MOV. Veľká noc je silno prepojená so starými, ešte predkresťanskými tradíciami. Je to pohyblivý sviatok, ktorý vychádza vždy na prvú nedeľu po prvom splne, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti.

Čítať ďalej...

Deň narcisov 2016

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 20. krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla 2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením ľubovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Čítať ďalej...

Autosalón Bratislava 2016

Dňa 21.4.2016 sa žiaci učebného odboru autoopravár mechanik – triedy I.A, II.A, III.A a nadstavbového štúdia strojárstvo -  trieda I.N, zúčastnili exkurzie na 26. ročníku  medzinárodného salónu automobilov AUTOSALÓN a 6. ročníku výstavy luxusných tovarov a služieb EXCLUSIVE SALON v Inchebe Bratislava.

Čítať ďalej...

Medzinárodná súťaž murár 2016

V dňoch 30. marca 2016 - 1. apríla 2016 sa žiaci 1. a 2. ročníka v odbore murár zúčastnili na Medzinárodnej súťaži v odbore murár.

Čítať ďalej...

Mladý Európan 2016

Dňa 23. apríla 2016 sa študenti hotelovej akadémie Adriana Piatriková, Júlia Budzákováv a Denis Kökény zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktoré sa už tradične konalo v Komárne. Súťaž Mladý Európan dáva študentom možnosť zmerať si svoje sily vo vedomostiach o Európe a vyhrať zaujímavé ceny.

Čítať ďalej...

Trenčiansky pivný someliér 2016

Súťaž 4. ročník  Trenčiansky pivný someliér sa konala dňa 17.3.2016 v Trenčíne. Organizátorom súťaže bola SOŠOS Trenčín v spolupráci s Pivovarom Urpiner – Banská Bystrica. Súťaž bola pripravená v priestoroch školskej prevádzky Gastrocentrum v príjemnej atmosfére.

Čítať ďalej...

Stolári na DOD

Žiaci II.E stolári sa zúčastnili dňa otvorených dverí v dome športu, kde žiaci ukazovali svoje zručnosti klincovom spájaní a vyrobili krmítka pre vtáčiky. Ďalej ukazovali ako sa robí s lamelovačkou a vyrobili šamlík na sedenie.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o