.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOkuliare trochu inak

Posledný májový týždeň a prvý júnový si mohli naši študenti na hodinách ETV, ale aj v rámci účelových cvičení vyskúšať zaujímavé okuliare Tieto okuliare im nepomohli lepšie visieť, ale prinútili ich zamyslieť sa...

Okuliare simulujú stav omámenia, pri ktorom má človek v krvi cca 1,5 promile alkoholu.

U niektorých ľudí stav omámenia možno pozorovať už po jednom drinku. Omámenie možno pozorovať i pri kombinácii alkoholu s liekmi, prípadne pri užívaní drog, ktoré v dnešnej dobe predstavujú problém mladej generácie. Pomôcka je výborná v tom, že stav omámenia dokáže nasimulovať vtedy, kedy sme schopní racionálneho myslenia a teda si dokážeme uvedomovať stav a tiež dôsledky tohto stavu.

Okuliare pochádzajú z USA a dnes sa ako pomôcka používajú v 74 krajinách na celom svete. Používajú sa v preventívnych programoch v školách, v autoškolách, v liečebných ústavoch.

Len čo si nasadíte okuliare opitosti , začínate prežívať novú skúsenosť. Okuliare simulujú vplyvy, ktoré má alkohol na Váš organizmus.
Unikátna pomôcka, ktorou bezpochyby okuliare sú, nám pomôžu pochopiť nepriaznivé efekty alkoholizmu, medzi ktoré patrí zníženie pozornosti, spomalenie reakcií, zmätenosť, dvojité videnie, strata priestorového vnímania /nedokážeme odhadnúť vzdialenosť, hĺbku/, strata zdravého úsudku a naopak nadobudnutie schopnosti nezmyselných nápadov a rozhodnutí.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o