.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAktivizujúce metódy vo výchove

V našej škole sa uskutočnilo školenie 2.stupňa projektu Aktivizujúce metódy vo výchove- Manažment tabletovej učebne. Išlo o dvojdňové školenie: Prvý deň bol venovaný podrobnému zaškoleniu na inštaláciu, bežnému užívaniu a riešeniu prípadných problémov s manažmentom tabletov Samsung school. Druhý deň, 12. mája 2015 bol zameraný na zoznámenie sa s pedagogickými možnosťami využívať manažment tabletov Samsung school v procese vyučovania.

Školiteľ na začiatku školenia naučil troch pedagógov pracovať v prostredí príslušnej aplikácie a pri manažmente tabletov v rámci tabletovej učebne. Školenia sa zúčastnilo aj 20 žiakov, 2.H triedy, odbor hotelová akadémia, ktorí si vyskúšali vyučovanie pomocou tabletov. Každý žiak mal tablet, pomocou ktorého bol prihlásený do vyučovacej hodiny daného vyučujúceho. Výhodou vyučovania s tabletmi je, že žiak si môže určovať rýchlejšie tempo hodiny, môže riešiť príklady v predstihu. Žiaci sa môžu v závere hodiny otestovať a zistiť výsledky testu. Takéto vyučovanie je pre žiakov zaujímavejšie, pútavejšie a motivuje ich k vyšším výkonom.

Ing. Blanka Weincillerová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o