.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMaturanti sa lúčili

Dňa 22. mája 2015 sa maturanti prišli rozlúčiť so všetkým, čo ich počas štúdia sprevádzalo. Všetko v živote má svoj začiatok a koniec, rovnako aj pôsobenie maturantov v našej škole. Z nesmelých prvákov sa stali dospelí štvrtáci, piataci a nadstavbári pripravení zvládnuť skúšku dospelosti, maturitu. Za tie roky si určite vytvorili kolektív dobrých kamarátov a zažili zaujímavé chvíle so svojimi spolužiakmi.

S vedením školy, s triednymi profesormi, s vyučujúcimi a s mladšími spolužiakmi sa lúčili žiaci 4.KO (kozmetik, operátor stavebnej výroby), 4.L (obchod a podnikanie), 5.H (hotelová akadémia), žiaci nadstavbového štúdia 2.O (spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, podnikanie v remeslách a službách).

Slávnostnou rozlúčkou nás sprevádzali Viktória Danišová (4.L) a Emanuel Šuba (2.O), báseň na rozlúčku zarecitovala Michaela Kováčová (4.KO). So žiakmi sa rozlúčila aj pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková. Za všetkých maturantov sa prihovorila pedagógom a mladším spolužiakom Daniela Šroufeková (5.H) a za mladších spolužiakov sa s maturantmi rozlúčil Ján Kráľ (2.H). Krátkym kultúrnym programom prispeli k atmosfére slávnostnej rozlúčky sestry Beata Vojteková a Nikoleta Vojteková (2.D), ktoré zaspievali pieseň Ešte váham. Ďalšia pieseň zaznela v podaní Viktórie Dánielovej (2.KL).

Krátkymi príhovormi sa so svojimi žiakmi rozlúčili aj triedni učitelia – Ing. Antónia Senešiová, Mgr. Edita Horňáková, PaedDr. Iveta Pomothyová a Mgr. Peter Éhn. PaedDr. Iveta Pomothyová oboznámila študentov s najlepšími výsledkami externej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. Okrem toho pripomenula všetkým organizačné zabezpečenie ústnej formy maturitnej skúšky. O technické zabezpečenie sa postaral Peter Csákányi (technik) a Pavol Ulmer, žiak 1.N triedy, fotografie zhotovil Dárius Dúchaj (4.H). Organizačne zabezpečili rozlúčku Mgr. Anetta Foltánová a Mgr. Jana Hríbiková.

Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o