.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia MVE Veľké Kozmálovce

Dňa 14. mája 2015 sa triedy II.A a I.O zúčastnili odbornej exkurzie na vodné dielo Veľké Kozmálovce vybudované na rieke Hron, slúžiace ako zdroj vody pre jadrovú elektráreň Mochovce, veľkoplošné závlahy a hydroenergetické využitie.

Žiaci sa zoznámili s objektmi a účelom vodného diela – riečnou nádržou, betónovou haťou so segmentom a klapkou, malou vodnou elektrárňou a odbernými objektmi vody pre JE Mochovce  a pre kanál Perec. Voda sa do kanála prepúšťa cez turbínu TG1, alebo pri jej odstavení obtokom.

V  malej vodnej elektrárni sa oboznámili s:

  • vtokmi s čistiacimi strojmi
  • strojovňou s tromi turbogenerátormi
  • výtokmi s hradením rýchlouzávermi
  • budovou so 6kV a 22 kV rozvodňou.

Prezentácia žiakov zaujala, získané informácie budú vedieť využiť na praktickom a teoretickom vyučovaní.

Ing. Miloslav Lacko
Ing. Ján Nezník

Fotogaléria

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o