.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLignumexpo

Dňa 3.10.2014 sa uskutočnila odborná exkurzia pre učebný odbor stolár na výstavu Lignumexpo Nitra. Zúčastnili sa triedy I.E a III.D pod vedením Bc.Gálika a Ing. Žáčka. Žiaci vo výstavných expozíciách firiem zameraných na produkciu a spracovanie drevnej suroviny videli nové trendy v odvetviach spracovania dreva a lesníctva.

Čítať ďalej...

Školenie Špinar

Dňa 1.10.2014 sa zúčastnili naši pracovníci (Bc. Gálik, Ing. Žáček) školenia na program TurboCad-Daex-cut v rámci projektu ESF v Brne vo firme Špinar software.

Program TurboCad je grafický program na navrhovanie nábytku, interiérov príp. výrobkov z dreva v 2D a j3D - taký drevársky aplikovaný autocad (je použiteľný aj pre strojárov príp. stavbárov).

Čítať ďalej...

Prezentácia firmy John Guest

Dňa 25.9.2014 sa uskutočnila prezentácia firmy John Guest Czech s.r.o. v priestoroch firmy Zotherm v Leviciach, ktorej sa zúčastnili žiaci 1., 2. a 3. ročníka učebného odboru inštalatér. V prezentácii boli žiaci oboznámení s históriou firmy a širokou paletou výrobkov, ktoré v oblastiach potravinárskeho a strojárenského distribuuje firma na celosvetový trh.

Čítať ďalej...

Imatrikulácia 2014

Imatrikulácia je neodmysliteľnou súčasťou začiatku školského roka. Je oficiálnym privítaním nových študentov, ktorí boli prijatí na našu školu. Zvyčajne sa koná mimo priestorov školy a je spojená s hudbou, tancom a programom pre zúčastnených.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o