.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMetodický deň - Poznaj svoje peniaze

Dňa 29. októbra 2014 metodická komisia Obchod a služby uskutočnila metodický deň „Poznaj svoje peniaze".  Pripravili ho žiaci I.KL, II.KL študijného odboru obchod a podnikanie a I.N študijného odboru podnikanie v remeslách a službách.

Čítať ďalej...

Poznaj svoju vlasť

Dom Matice slovenskej v Leviciach organizoval dňa 23.10.2014 už 16. ročník súťaže ,,Poznaj svoju vlasť“. Zúčastnilo sa jej desať stredných škôl z okresu Levice, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu v troch okruhoch: slovenská príroda, slovenská história a slovenská literatúra.

Čítať ďalej...

Kyberšikana

   V poslednom období sa čoraz viac diskutuje o kyberšikane nielen medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Ide o formu šikanovania prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a sociálnych sietí. Práve tie sa stali súčasťou  nášho každodenného života.

Čítať ďalej...

Pokyn riaditeľky školy k riešeniu vzniknutej situácie na škole - k odstráneniu a zamedzeniu šírenia hepatitídy typu A.

Vzhľadom na to, že 27.10.2014 po 13.00 hod bolo potvrdené ochorenie u 1 žiačky SOŠ Levice, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach  vydal nariadenie pre zariadenia spoločného stravovania nezamestnávať žiakov školy po dobu zvýšeného zdravotného dozoru a nevykonávať žiadnu brigádnickú činnosť. 

Nariaďujem zvýšenú hygienu  a dezinfekciu budovy školy a taktiež u žiakov školy, hlavne pred jedlom a po použití sociálnych zariadení.

Čítať ďalej...

Beseda so zástupkyňou Slovenského inštitútu vzdelávania

Pomaly sa blíži čas, kedy sa naši maturanti budú rozhodovať, či chcú pokračovať ďalej v štúdiu na vysokej škole alebo sa radšej budú uchádzať o pracovné miesto na trhu práce.

Prvotné informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách na Slovensku im prišla podať zástupkyňa Slovenského inštitútu vzdelávania p. Švecová.

Čítať ďalej...

Veľtrh vysokých škôl Akadémia VAPAC

Dňa 8. októbra 2014 sa naši študenti zúčastnili 18. ročníka Medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry Akadémie VAPAC v Bratislave.

Veľtrh sa konal pod záštitou JUDr. Maroša Šefčoviča, PhD., podpredsedu Európskej komisie a Petra Pellegriniho, ministra školstva VVaŠ SR.

Čítať ďalej...

Medici za zdravie žien

V dňoch 16. - 17.októbra. 2014 našu školu navštívili študentky medicíny v rámci medzinárodného projektu „Za zdravie žien“.

Počas trojdňovej „tour“ do ktorej sa zapojili všetky 3 spolky – Bratislava, Martin, Košice a okrem nich aj študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity, cestovali po slovenských mestách, kde navštevovali stredné školy.

Čítať ďalej...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu.

Čítať ďalej...

Exkurzia na Autosalón Nitra 2014

   Dňa 16. 10. 2014 sa žiaci druhého ročníka učebného odboru autoopravár mechanik a prvého ročníka nadstavbového štúdia strojárstvo zúčastnili exkurzie Autosalón – Autoshow Nitra. Výstava bola zameraná na osobné, nákladné a úžitkové vozidlá, dopravnú techniku, autopríslušenstvo, servisnú a garážovú techniku.

Čítať ďalej...

Historické a literárne pamiatky Poľska

   V dňoch 2. – 4. októbra 2014 sa žiaci našej školy opäť vybrali do sveta. Tentokrát navštívili našich severných susedov, zúčastnili sa historicko – literárnej exkurzie v Poľsku. Prvý deň bol zameraný na prehliadku Osvienčimu.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o