.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBurza informácií

     Tak ako každý rok, aj teraz nás čakala Burza informácií, na ktorej sa naša škola prezentovala. Tentokrát sme však boli  spolu s inými strednými školami v  športovej hale. Priestory síce boli stiesnené a polovica haly patrila firmám, ktoré sa tu tiež predstavovali, ale myslím si, že naši študenti odviedli skvelú prácu.

Čítať ďalej...

Exkurzia EMO Mochovce

Dňa 13. 11. 2014, počas týždňa vedy a techniky, sa žiaci tried I.O a I.H zúčastnili exkurzie v našej najväčšej jadrovej elektrárni v Mochovciach. V novovybudovanom informačnom centre Energoland sa žiaci mali možnosť oboznámiť s rôznymi funkciami a procesmi ktoré sa odohrávajú pri výrobe el. energie.

Čítať ďalej...

Matematická súťaž na Týždni vedy a techniky

Sprievodným podujatím pri organizovaní Týždňa vedy a techniky 2014 na našej škole boli aj matematické súťaže. Cieľom podujatia i tento krát bolo hľadať talenty a ďalej s nimi pracovať.

Čítať ďalej...

Prezentácia vozidiel Renault a Dacia

Žiaci učebného odboru autoopravár – mechanik a nadstavbového štúdia strojárstvo sa v rámci dni techniky oboznámili s najnovšími modelmi osobných motorových vozidiel Renault Clio a Dacia Duster.

Čítať ďalej...

Testovanie všeobecných študijných predpokladov

V dňoch 6.-7.11.2014 sa naša škola zapojila do testovania všeobecných študijných predpokladov , ktoré organizovala SCIO.

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl v Českej republike aj na Slovensku.

Čítať ďalej...

Beseda s preventistom

V októbri 2014 sa na našej škole uskutočnil cyklus prednášok pre žiakov prvého ročníka na tému Trestnoprávna zodpovednosť a sociálno - patologické javy.

Besedy viedol preventista Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach Ing. Peter Polák. So svojimi dojmami sa s nami podelila študentka I.KL Lenka Tarišková:

Čítať ďalej...

Exkurzia v RTVS

Dňa 11. novembra 2014 sme sa zúčastnili exkurzie v Slovenskej televízii v Bratislave. Na vrátnici Slovenskej televízie nás privítala naša milá sprievodkyňa. Oboznámila nás s históriou televízie, ktorá bola veľmi zaujímavá. Mali sme možnosť vidieť kostýmy z rôznych období a aj kostýmy, ktoré boli použité pri natáčaní nového slovenského filmu Láska na vlásku, kde je jedna z hlavných postáv slávna slovenská speváčka Celeste Buckingham.

Čítať ďalej...

Workshop - Využitie mobilných technológii

Workshop profesorov z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre

V stredu 12. novembra 2014 sme sa zúčastnili prednášky o informatike -  informačných technológiách, ktorá bola zameraná hlavne na používanie GPS. To je v dnešnej dobe voľného cestovania takmer samozrejmosťou. Mnohí z nás však s GPS nemajú osobné skúsenosti. Pani docentka nám priblížila, na akom princípe funguje, čo je potrebné pre získanie signálu, aké zariadenia potrebujeme ak sa  chceme pomocou GPS orientovať.

Čítať ďalej...

Študentské komunálne voľby

Dňa 6.11.2014 sa naša škola zapojila do Študentských komunálnych volieb. Vzhľadom na nariadenia týkajúce sa hepatitídy, ktoré v škole dodržiavame, sa k urne dostalo 134 žiakov. Počet platných hlasov bol  128.

Čítať ďalej...

Underground (historky z bratislavského metra)

Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor alternatívneho typu, ktorý oslovuje predovšetkým mladých ľudí – stredoškolákov a vysokoškolákov. Vekový priemer publika je cca 25 rokov, ale často prichádzajú aj starší diváci. GUnaGU vzniklo roku 1985 a dodnes uviedlo vyše štyridsať pôvodných premiér.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o