.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTalent 2014

   Dňa 4. decembra 2014 sa uskutočnila v Juniore  súťaž talentovaných žiakov našej školy TALENT 2014. Aj tento rok sa prihlásili do súťaže žiaci, ktorí vedia spievať, tancovať, hrať na hudobnom nástroji, fotiť, kresliť.

Čítať ďalej...

Vianočná Viedeň

   Dňa 1. decembra sa žiaci SOŠ zúčastnili tradičnej exkurzie „ Vianočná Viedeň“. V rámci príjemne prežitého dňa sme navštívili obchodné centrum v Parndorfe a vianočné trhy vo Viedni. V historickom centre Viedne sme si prezreli  Hofburg, Dóm sv. Štefana, budovy umelecko – historického a prírodovedného múzea a budovu Viedenskej radnice. Práve pred ňou sa nachádzajú najväčšie vianočné trhy.

Čítať ďalej...

Návšteva Tekovskej knižnice v Leviciach

   V mesiacoch október a november navštívili žiaci študijných odborov (triedy II.H, III.KL, IV.L, I.N a I.O) Tekovskú knižnicu v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry. Hodina v knižnici bola zameraná na knižnično – informačnú a knihovnícko – bibliografickú výchovu.

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2014

   Dňa 19. novembra 2014 sa uskutočnila súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL), tento rok už po siedmykrát. Cieľom súťaže je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Čítať ďalej...

Prednášky z biológie

V dňoch 13. a 15. októbra 2014 žiaci prvého ročníka učebných aj študijných odborov absolvovali odbornú prednášku z biológie. Tým sme začali sériu odborných prednášok z biológie v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Leviciach, odborom epidemiológie. Veľmi zaujímavo prednášala MUDr. Adriana Czigányiová o biologických bojových látkach, o anthraxe, variole, more, cholere a veľmi aktuálnej horúčke ebole.

Čítať ďalej...

Úspech našej žiačky Nataše Bôžikovej z II.H

   V rámci mesiaca Kybernetickej bezpečnosti vyhlásilo Združenie pre bezpečnosť a prevenciu PREVENTISTA súťaž pre šikovných študentov – redaktorov.  

Študenti mali napísať článok k téme Bezpečnosť alebo prevencia IT kriminality.

Čítať ďalej...

Hodina deťom 2014

   Už tradične sa Stredná odborná škola aj tento rok zapojila do celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Možno pre zlé počasie, ale skôr asi pre nedôveru ľudí vo verejné zbierky, sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 196€. Veríme, že každý jeden cent sa zužitkuje v prospech tých, ktorí to najviac  potrebujú.

Čítať ďalej...

38

Pri príležitosti Dňa študentstva sa naša škola zúčastnila filmového predstavenia 38. Žiaci sa na film veľmi tešili. Po predchádzajúcich rokoch sme sa rozhodli pre film, ktorý by sa nesnažil vychovávať a poukazovať na negatívne stránky študentského života. Vybrali sme síce smutný, ale krásny životopisný príbeh človeka s veľkým Č.

Čítať ďalej...

Multimediálne predstavenie o zdravej výžive

Dňa 20. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnilo multimediálne predstavenie o zdravej výžive pod názvom „Jeme, aby sme žili“. Predstavenie realizoval Mgr. Karol Petrík z firmy Astronyx zo Spoločnosti pre vedu a vzdelanie.

Čítať ďalej...

VEDA a TECHNIKA na SOŠ, Ul. Sv. Michala 36, Levice

Asociácia pre mládež, vedu a techniku na jeseň doporučovala realizáciu podujatia TÝŽDEŇ VEDY a TECHNIKY. Na úrovni kraja sa organizoval Festival vedy a techniky, čo bolo celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Naša škola do aktivít Týždňa vedy a techniky sa zapojila trojdňovou šnúrou akcii, ktoré zabezpečila Metodická komisia prírodovedných predmetov a koordinovali PaedDr. Lenka Kluchová a Mgr. Peter Jedlička cez predmety fyzika, informatika a odborné predmety.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o