.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMetodický deň v odbore murár

Dňa 4. a 17. decembra 2014 sa v priestoroch školskej dielne uskutočnil metodický deň, ktorého sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru murár.

V rámci metodického dňa žiaci súťažili v obkladaní stien keramickými obkladačkami. Súťaž zorganizovali majstri odbornej výchovy v spolupráci  s vedením školy.

Čítať ďalej...

Odborná prednáška z biológie 2 „Živé pramene nákaz“

Dňa 19. januára 2015 sme pokračovali druhou odbornou prednáškou z biológie. Tému „Živé pramene nákaz“ zaujímavo a odborne odprednášala žiakom študijných aj učebných odborov  MUDr. Adriana Czigányiová MHP z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach.

Čítať ďalej...

DOD v odbore vlasová kozmetika

Dňa 18. decembra 2014 sa na našej konal Deň otvorených dverí. Žiačky študijného odboru vlasová kozmetika 1. a 2. ročník v spolupráci so žiačkami III. ročníka študijného odboru kozmetik pripravili pre návštevníkov,  žiakov  9. ročníka a ich rodičov extravagantné výčesy, ktoré si môžete pozrieť v obrazovej prílohe.

Čítať ďalej...

Metodický deň v odbore vlasová kozmetika

Dňa 12. decembra 2014 žiačky študijného odboru vlasová kozmetika 1. ročník zrealizovali pre ostatných žiakov rôznych študijných a učebných odborov metodický deň orientovaný na starostlivosť o vlasy, pleť. Hlavné témy metodického dňa boli starostlivosť o vlasy, pleť a nohy  v zime, osobná hygiena a potenie, akné – problém mládeže, príprava na plesovú sezónu líčenie, trendy vo  výčesoch, spoločenské šaty.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí 2014

Dňa 18. decembra 2014 sme privítali v priestoroch školy na Záhradnej ulici záujemcov o štúdium v učebných a študijných odboroch. Deviataci, ale aj ôsmaci zo základných škôl  z celého okresu sa oboznámili s podmienkami štúdia na našej škole.

Čítať ďalej...

Kozmetičky u seniorov v Leviciach

Aj tento rok v rámci tradícii  dňa 11.12.2014 žiačky  štvrtého ročníka v odbore kozmetik navštívili domov seniorov Fénix v Leviciach. Žiačky poskytli kozmetickú masáž tváre a krku, masáž rúk seniorom, ktorí bývajú v tomto zariadení.

Čítať ďalej...

Vianočná akadémia 2014

Vianočný vinš si prizval koledu,
vraj pôjdu, kam ich oči povedú.
Hornatým krajom, šírou rovinou
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom
a nech mu lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné.
Nech k vašim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá...

Čítať ďalej...

Školské kolo Olympiády ľudských práv 2014

„Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí.“

/G.B. Shaw/

 

Čítať ďalej...

Tvorba podnikateľského plánu - prednáška

    Po ukončení štúdia na našej škole premýšľajú absolventi, akým smerom sa bude poberať ich profesionálny život. Niektorí z nich zvažujú po určitom čase i podnikanie. Na úspešné uchytenie, presadenie sa na trhu a prevenciu proti unáhleným rozhodnutiam môže slúžiť i podnikateľský plán.

Čítať ďalej...

13. komnata

     Dňa 27. 11.2014 sme sa zúčastnili na multimediálnom protidrogovom motivačnom koncerte, ktorý  mal nám, študentom ukázať nástrahy 13. komnaty, ktorá v sebe skrýva svet drog.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o