.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePodnikateľské plány sst

Prezentácia podnikateľských plánov študentov II. ročníka nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie sa konala 12. a 19. mája 2015. Budúci maturanti predstavili svoje firmy, ktorými boli kaviarne, cukrárne, reštaurácie a rýchle občerstvenie.

Čítať ďalej...

Exkurzia MVE Veľké Kozmálovce

Dňa 14. mája 2015 sa triedy II.A a I.O zúčastnili odbornej exkurzie na vodné dielo Veľké Kozmálovce vybudované na rieke Hron, slúžiace ako zdroj vody pre jadrovú elektráreň Mochovce, veľkoplošné závlahy a hydroenergetické využitie.

Čítať ďalej...

Beseda so psychologičkou

Mgr. Soňa Baloghová si aj napriek tomu, že si svoj čas musí rozdeliť medzi svoju prácu na ÚPSVaR, slovenskú televíziu a iné aktivity, zavítala aj k nám.

Dňa 7. mája 2015 ju medzi sebou privítali študentky I. a III. ročníka hotelovej akadémie a ich rozhovory boli nielen zaujímavé, ale iste pre mnohé aj poučné.

Čítať ďalej...

Hviezdoslavov Kubín

   Dňa 22. apríla 2015 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažiace si vybrali najmä poéziu, jedna žiačka si vybrala prózu.

Čítať ďalej...

informácie o súťaži „Majster Vareška“

Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice

vyhlasuje medzitriednu súťaž pre študentov odboru kuchár, hostinský a hotelová akadémia

„Majster Vareška“

Čítať ďalej...

Nástrahy sociálnych sietí

Dňa 22. apríla 2015 mali študenti I.H zaujímavú hodinu s preventistom MsP v Leviciach Bc. Milošom Adámikom.

Tém bolo hneď niekoľko – od vzťahov v triede, medzi priateľmi či v rodine až po šikanu.

Čítať ďalej...

Seminár k národným porovnávacím skúškam

V novembri 2014 sa študenti našej školy – V.H a IV.L  prvýkrát zapojili do testovania všeobecných študijných predpokladov, ktoré organizuje SCIO. Testovanie bolo online a výsledky sa dozvedeli do 2 týždňov.

 

Čítať ďalej...

Autosalón Bratislava

Dňa 16. 4. 2015 sa žiaci učebného odboru autoopravár mechanik a nadstavbového štúdia strojárstvo zúčastnili exkurzie na 25. ročníku Autosalónu, Incheba Bratislava, kde 35 vystavujúcich značiek prinieslo bohatú prehliadku automobilov, medzi ktorými nechýbalo takmer 80 slovenských výstavných premiér.

Čítať ďalej...

Cesta slovenskou históriou

Šermiarsko-divadelná kumpánia Viahistorica pripravila dňa 22. apríla 2015 pre našu školu náučno-divadelno-šermiarsky program Cesta slovenskou históriou, v ktorom nás previedli od príchodu Slovanov, cez Samovu ríšu, prvé kniežactvá, Cyrila a Metoda, Svätopluka, príchodu Maďarov až po prvého Uhorského kráľa Štefana.

Čítať ďalej...

Mladý Európan 2015

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásilo tento rok jubilejný, už desiaty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o