.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSOŠ Levice na Leviceonline.sk

Dňa 2. júla 2015 bol na portáli Leviceonline.sk zverejnený článok "Na SOŠ v Leviciach úspešne ukončili prácu na projekte Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo". Plné znenie článku si môžete prečítať TU.

Dejepis trochu inak

Študenti II.H triedy začiatkom júna 2015 na hodine dejepisu prezentovali svoje polročné projekty. V tejto triede sa stretli šikovní a veľmi kreatívni mladí ľudia, ktorí vždy niečím prekvapia. Nebolo tomu inak ani na dejepise.

Čítať ďalej...

Majster Vareška 2015

Medzitriedna súťaž v príprave jedál pre študentov 1. – 3. ročníkov SOŠ, Ul. sv. Michala 36 Levice v odbore kuchár, hostinský, hotelová akadémia

CIEĽ SÚŤAŽE: Umožniť žiakom preukázať a vzájomne konfrontovať odborné zručnosti, vedomosti a poznatky nadobudnuté v priebehu prípravy na povolanie. Priamo v praxi vyskúšať a pracovať s novými surovinami.

Čítať ďalej...

Projekt „HEALTHY EUROPEAN YOUTH“

Projektové stretnutie vo Fínsku V dňoch 24. – 30. mája 2015 sme sa v rámci projektu Erasmus+ po prvý krát zúčastnili na projektovom stretnutí aj so šiestimi žiakmi našej školy. Stretnutia sa zúčastnili dve učiteľky, a to koordinátorka projektu v našej škole Ing. Andrea Roháčová a pani profesorka Ing. Anna Frimm, tri žiačky z I.KL - Vanessza Uzsáková, Viktória Melisková, Diana Vrzalová, dve žiačky z I.H – Katarína Kolíková, Lucia Katrenáková a jeden žiak z I.C – Richard Sajka.

Čítať ďalej...

Okuliare trochu inak

Posledný májový týždeň a prvý júnový si mohli naši študenti na hodinách ETV, ale aj v rámci účelových cvičení vyskúšať zaujímavé okuliare Tieto okuliare im nepomohli lepšie visieť, ale prinútili ich zamyslieť sa...

Okuliare simulujú stav omámenia, pri ktorom má človek v krvi cca 1,5 promile alkoholu.

Čítať ďalej...

Hľadá sa zdravý človek

V rámci účelových cvičení 25. – 26. mája 2015 mali žiaci prvého a druhého ročníka aj aktivitu – Hľadá sa zdravý človek. Boli rozdelení do dvoch skupín a každá skupina dostala záznamový hárok s niekoľkými výrokmi. Žiaci mali medzi sebou nájsť niekoho, kto sa kladne vyjadrí k daným výrokom – či pravidelne cvičí, zdravo sa stravuje, chodí na preventívne prehliadky, má nejaký koníček, či sa stará o svoj vzhľad a pod.

Čítať ďalej...

Aktivizujúce metódy vo výchove

V našej škole sa uskutočnilo školenie 2.stupňa projektu Aktivizujúce metódy vo výchove- Manažment tabletovej učebne. Išlo o dvojdňové školenie: Prvý deň bol venovaný podrobnému zaškoleniu na inštaláciu, bežnému užívaniu a riešeniu prípadných problémov s manažmentom tabletov Samsung school. Druhý deň, 12. mája 2015 bol zameraný na zoznámenie sa s pedagogickými možnosťami využívať manažment tabletov Samsung school v procese vyučovania.

Čítať ďalej...

Maturanti sa lúčili

Dňa 22. mája 2015 sa maturanti prišli rozlúčiť so všetkým, čo ich počas štúdia sprevádzalo. Všetko v živote má svoj začiatok a koniec, rovnako aj pôsobenie maturantov v našej škole. Z nesmelých prvákov sa stali dospelí štvrtáci, piataci a nadstavbári pripravení zvládnuť skúšku dospelosti, maturitu. Za tie roky si určite vytvorili kolektív dobrých kamarátov a zažili zaujímavé chvíle so svojimi spolužiakmi.

Čítať ďalej...

Exkurzia - Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

Novinky z odvetvia strojárstva a ďalších oblastí technického priemyslu predstavili vystavovatelia na 22. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu, ktorý na ploche vyše 24.000 štvorcových metrov  prezentoval 405 vystavovateľov a ďalších 250 spoluvystavovateľov. Exkurzie na veľtrh sa zúčastnili triedy I.A učebný odbor autoopravár  a I.O nadstavbové štúdium strojárstvo.

Čítať ďalej...

Mladý digitálny Európan

Dňa 19.05.2015 sa naša škola zapojila do novej vedomostnej súťaže pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska, ktorá nadväzuje na obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan.

Súťaž organizuje spoločne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o