.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceETP

Dňa 17. mája 2013 sa žiačky II. L triedy – odbor obchod a podnikanie, zúčastnili súťaže „Vedieť  sa správne rozhodnúť...“ Súťaž prebiehala v Bratislave vo svetoznámej firme Hewlett – Packard.
Súťaž bola určená žiakom, ktorí absolvovali Globálny etický program cez Junior Achievement na predmete etika podnikania. Celý rok sme riešili rôzne prípadové štúdie pod vedením pani profesorky Mgr. Anny Svetíkovej.

Hľadali sme najetickejšie a najlepšie riešenia pre danú situáciu. Cieľom programu bolo naučiť žiakov, ako sa v práci i v bežnom živote správne a eticky rozhodnúť.
Naša trieda celý rok usilovne pracovala a preto pre nás nebolo prekvapením, že sme postúpili do  finálového kola. V korešpondenčnom kole sme sa umiestnili na 2. mieste. Súťaže sa zúčastnili dve žiačky – Klaudia Tormová a Eva Oršulíková, ktoré reprezentovali našu školu.
Finálového kola sa zúčastnilo 8 dvojčlenných družstiev študentov z celého Slovenska.  Umiestnenie sme síce nezískali, ale dozvedeli sme sa veľa nových vecí a získali nové skúsenosti.

Klaudia Tormová , Eva Oršulíková II.L

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o