.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMaturanti sa lúčili

Niečo sa končí a niečo sa začína. Na tie ťažké dni a noci sa dnes ľahko spomína. Niečo sa končí, pred nami je veľký svet. Možno schytáme pár modrín, no radšej, než sa za ruku nechať viesť.
Slová známej piesne sa rozliehali amfiteátrom na Levickom hrade dňa 17. mája 2013.

Tradičná slávnostná rozlúčka nám opäť pripomenula, že ubehol ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, ktorá zaplnila študentské roky ich života. Zažili v nej priateľstvá, sklamania, trápenie s učením, s láskou, smiech, radosť. Za sprievodu peknej piesne slávnostne nastúpili a prišli sa rozlúčiť s vedením školy, s triednymi profesorkami a s mladšími spolužiakmi naši maturanti, žiaci 4.K (kozmetik), 4.L (obchod a podnikanie),   5.H (hotelová akadémia), žiaci nadstavbového štúdia 2. N (spoločné stravovanie, strojárstvo), 2. O (spoločné stravovanie, vlasovákozmetika).
Slávnostnou rozlúčkou nás sprevádzali Monika Kurincová (4.L) a Henrich Pap (2.O). Báseň na rozlúčku zarecitovali Michaela Abaffyová a Agnesa Bartosová (2.N). So žiakmi sa rozlúčila pekným príhovorom pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková, za všetkých maturantov sa prihovorila pedagógom a mladším spolužiakom Martina Farkasová (5.H) a za mladších spolužiakov sa s maturantmi rozlúčila Petra Menküová (3.KL). Melódie nádherných piesní zazneli v podaní Michaely Slukovej (2.N) a Viktórie Peťkovej (2.E).
Pár milých slov povedali na rozlúčku svojim žiakom aj triedni učitelia – Ing. Andrea Roháčová, Mgr. Peter Jedlička, Ing. Emília Kapišinská, Ing. Eva Nagy a PaedDr. Iveta Pomothyová, ktorá zároveň oboznámila študentov s najlepšími výsledkami externej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. Okrem toho pripomenula všetkým organizačné zabezpečenie ústnej formy maturitnej skúšky.   
O technické zabezpečenie sa postaral Peter Csákányi (technik) a Domink Mráz (1.O), fotografie zhotovila Klaudia Račeková (1.H). Organizačne zabezpečili rozlúčku Mgr. Anetta Foltánová a Mgr. Jana Hríbiková. 
Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Video

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o