.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHviezdoslavov Kubín 2013

Dňa 10. mája 2013 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov, ktorí recitovali najmä poéziu, len jedna súťažiaca si vybrala prózu.

Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry, Irena Ničová, Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová, tvorili porotu.

Pri hodnotení súťažiacich brali do úvahy výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:

1. miesto:  Mária Riecka, II. H
2. miesto:  Kristína Rafaelová, II. L
3. miesto:  Ivana Studená, I. KL

PRÓZA:
     
Cena za prednes prózy: Kristína Paparinská, I. KL


CENA OBECENSTVA:  Mária Riecka, II. H

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o