.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMladý Európan

Dňa 23. apríla 2013 sa študenti III.KL – odbor obchod a podnikanie, Adrián Benčat, Viktória Tóthová a Patrícia Magová zúčastnili 8. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan.

Regionálne kolo sa konalo v Komárne pod záštitou podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroša Šefčoviča.

Súťaže sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev zložených zo študentov 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Študenti museli preukázať dobré znalosti histórie, geografie, osobností a významnejších miest Európskej únie. Dôležitou témou boli aj práva občanov Európskej únie, aj vzhľadom na to, že tento rok je Európskym rokom občanov. Naši študenti získali pekné 7. miesto, diplom a vecné ceny. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o