.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceCONECO 2013

Cech maliarov Slovenska navrhol prvé dve víťazné družstvá na medzinárodnú súťaž Coneco 2013, SOŠ Považská Bystrica a SOŠ Levice. V dňoch 28.11. až 30.11.2012 sa v Národnom tenisovom centre v Bratislave uskutočnil 21. ročník Veľtrhu učňovského školstva JUVYR 2012.

JUVYR je celoslovenská prezentačná výstava výrobkov a služieb, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušana Čaploviča. Hlavným organizačným a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý zastrešuje oblasť odborného vzdelávania na Slovensku. Na tomto veľtrhu uskutočnil Cech maliarov Slovenska jednodňovú súťaž maliarov - študentov za účasti piatich slovenských škôl a jednej školy z Českej republiky. V tejto konkurencii obsadili žiaci našej školy SOŠ Ul. sv. Michala 36 Levice, Lukáš Krištofoli a Michal Pljesovszky, druhé miesto. Súťažnou úlohou bola voľná tvorba. Súťažiaci sa snažili využiť svoju fantáziu s použitím najmodernejších materiálov a dekoratívnych techník. Naši žiaci vytvorili benátsky mramor v kombinácii s plastickým ornamentom. Postupom na Coneco 2013 naša škola získala uznanie odborníkov a mohli sme reprezentovať farby Slovenska na medzinárodnej súťaži. Chlapci svojimi prácami zaujali širokú verejnosť a vzbudili záujem hlavne dekoratívnou technikou. V okolitých vyspelých krajinách má toto remeslo dlhoročnú tradíciu a významné postavenie medzi ostatnými remeslami. Trendy interiérového designu sa stále modernizujú, zdokonaľujú a našim cieľom je, aby naši absolventi obstáli v silnej konkurencii európskych odborníkov.

Jozef Paukovič

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o