.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBaristický kurz 2011

Prvý baristický kurz na našej škole sa uskutočnil v dňoch od 14.- 16. novembra 2011. Kurzu sme sa zúčastnili 11 žiaci z 2.H triedy. Kurz trval tri dni. Viedol ho profesionálny barista pán Stanislav Cibuľa. Kurz sa uskutočnil v učebni stolovania pod dohľadom pani profesorky Ing. Márii Vnukovej.

Prvý deň sme sa oboznámili najmä s teoretickými vedomosťami, ohľadom pestovania, praženia a mletia kávy. Dozvedeli sme sa o pestovaní a kvalite rôznych odrôd káv, o pozitívnych a negatívnych účinkoch kofeínu na náš organizmus. Hovorili sme o funkcii a o používaní pressostroja, z ktorého sme mali všetci obavy.
Druhý deň bol najmä o precvičovaní. Celý deň sme precvičovali prípravu rôznych káv na obávanom pressostroji. Urobili sme mnoho druhov káv, na ktorých si pochutili aj niektoré pani profesorky a žiaci. Všetkých nás zaujala najmä technika Latte art - vytváranie obrazcov na mliečnej pene cappuccina.
Najväčšie obavy sme však mali z dňa tretieho. Čakal nás písomný test a praktická skúška. A však pod vedením nášho skvelého školiteľa pána Cibuľu sa nám všetkým podarilo skúšky zložiť a stali sme sa hrdými držiteľmi certifikátu.
Myslím, že za celú triedu môžem vyhlásiť, že kurz sa oplatí absolvovať a preto ho odporúčame všetkým svojim spolužiakom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o káve a jej príprave. Nadobudnuté vedomosti môžu využiť v budúcnosti pri výkone svojho povolania.

Dana Šroufeková

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o