.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTriedime odpady - RECYKLOHRY

Naša škola, ako veľa ďalších, mala možnosť zapojiť sa do projektu s názvom „RECYKLOHRY“. Projekt v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadu. Snaží sa u žiakov vybudovať správne návyky pri nakladaní s odpadmi tak, aby sa stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

V rámci projektu naša škola získala jednu zbernú nádobu na vyradené drobné elektrospotrebiče. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK je umiestnená pri vstupe do budovy.
Za splnené súťažné úlohy a zber vyradených elektrospotrebičov sa získavajú body, za ktoré sa dajú zakúpiť atraktívne ceny z ponukového katalógu.
V školskom roku 2010/2011 sa na našej škole podarilo žiakom a učiteľom vyzbierať 206 kg vyradených elektrospotrebičov. V rámci výuky ekológie sa žiaci zapájali do zábavných hier a súťaží týkajúcich sa triedenia a recyklácie odpadov. Podarilo sa nám zapojiť do troch zo štyroch úloh, za ktoré sme získali 550 bodov. Celkovo sa nám v školskom roku podarilo zozbierať 1788 bodov.
Milí žiaci a rodičia, každý z Vás sa môže zapojiť! Stačí priniesť z domu vyradený akýkoľvek drobný elektrospotrebič. Zaistíte tak jeho recykláciu a pomôže získať škole body na nákup odmien, ktoré podporia kvalitu Vášho vyučovania a prostredia.

Ing. Blanka Weincillerová

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o