.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdovzdávanie certifikátov z predmetu etika podnikania

Streda 21. septembra 2011 bola pre nás, žiakov III.L triedy, iná ako bežný deň. Boli nám totiž odovzdané certifikáty z predmetu etika podnikania, ktorý sme absolvovali v minulom školskom roku formou vyučovania online. Garantom tohto programu je Junior Achievement Slovensko, n.o..

Vyučovanie predmetu etika podnikania prebiehalo pre nás atraktívnou formou pre svoju internetovú podobou. Prostredníctvom diskusného fóra sme mali možnosť komunikovať so žiakmi ostatných škôl, zapojených do tohto programu. Podelili sme sa o svoje názory pri riešení etických problémov v prípadových štúdiách.
Na získanie certifikátu sme museli splniť určité podmienky. Na začiatku školského roka nás s nimi oboznámila vyučujúca Mgr. Svetíková.
Jednou z podmienok bola účasť v súťaži, ktorú organizovala v rámci tohto programu organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o.. Súťaž prebiehala najskôr prostredníctvom korešpondenčného kola, kde sme v konkurencii 50 škôl z celého Slovenska obsadili 1. miesto, a tak sme sa dostali do finále. Finálové kolo sa konalo v Bratislave 10. júna 2011 na pôde firmy HP – Hewlett-Packard, ktorá súťaž podporovala. Za našu triedu sa jej zúčastnili: Tajana Belová a Klaudia Kuklová. Tu sme dostali zadanie prípadovej štúdie. Na jeho vypracovanie sme mali dve hodiny. Riešenie spočívalo v čo
najrozumnejšom etickom rozhodnutí. Po dlhom uvažovaní a vyriešení dilemy sme vypracovali prezentáciu v PowerPointe, ktorú sme pred trojčlennou porotou odprezentovali. Súťažili sme proti 5 školám z celého Slovenska a bola to silná konkurencia. Svojou šikovnosť sme vybojovali 3. miesto v rebríčku.

Z 21 žiakov triedy podmienky na získania certifikátu splnilo 19 žiakov. Počas roka sme spolupracovali aj s odborníkom z praxe, ktorý nám bol konzultantom. Bol to pán Gejza Czíria, známy levický podnikateľ. Práve on nám spolu s pani zástupkyňou riaditeľky SOŠ, Ing. Martou Agárdyovou a našou vyučujúcou Mgr. Annou Svetíkovou certifikáty slávnostne odovzdali. Najskôr sme ostatným prítomným: pani profesorke Ing. Anna Kováčovej, nášmu triednemu profesorovi Mgr. Petrovi Jedličkovi, spolužiakom, aj žiakom II.KL triedy, ktorí spomínaný predmet majú v tomto školskom roku, odprezentovali riešenie úlohy z finále súťaže. Prítomní nám kládli otázky a rozprúdila sa zaujímavá diskusia.
Na záver sme dostali malé občerstvenie - zákusok.
Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na tomto programe. Bola to pre nás veľká príležitosť získať nové skúsenosti a poznatky.

žiaci III.L triedy

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o