.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePiesne a príbehy severných slovanov

Dňa 30. apríla 2012 sa v poludňajších hodinách študentky IV.K triedy študijného odboru kozmetik v rámci predmetu Ruský jazyk zúčastnili spolu s triednou pani profesorkou PaedDr. Lenkou Rubinskou hudobno-divadelného predstavenia pod názvom Piesne a príbehy severných Slovanov v Kultúrnom centre Junior.

Čítať ďalej...

Inovation and Creativity Camp 2012

Dňa 26. júna 2012 sa študenti z III. L triedy študijného odboru obchod a podnikanie zo Strednej odbornej školy v Leviciach, Ul. sv. Michala 36, zúčastnili vzdelávacieho programu "Inovation and Creativity Camp" v Nitre. Podujatie sa konalo pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Junior Achievement Slovensko a firmy Microsoft Slovakia.

Čítať ďalej...

Paríž 2012 - putovanie za vedou a umením s CK Amavet

Hovorí sa, že čo vidíš na vlastné oči, je lepšie, ako by si o tom počúval od učiteľa, kamaráta alebo si to videl na fotografiách. Aj preto sa v prípade záujmu, predmetová komisia prírodovedných predmetov na našej škole už na začiatku školského roka podujala zorganizovať vzdelávaciu exkurziu za vedou a umením, ktoré ozvláštňujú tradičné vyučovanie v učebniach školy.

Čítať ďalej...

Autoopravár JUNIOR 2012 CASTROL - oblastné kolo

   Dňa 20. 3. 2012 sa na „SOŠ dopravy a služieb“ v Nových Zámkoch, ktorá je jednou z ôsmich pilotných škôl „Združenia automobilového priemyslu“, uskutočnilo oblastné kolo súťaže odborných vedomostí v učebných odboroch autoopravár – mechanik, autoopravár – karosár, autoopravár – lakovník.

Čítať ďalej...

Prezentačný deň „Novostavba, rekonštrukcia a modernizácia“

Dňa 16. 3. 2012 sa žiaci 1. ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby a 2. ročníka učebného odboru maliar, zúčastnili prezentácie spoločností DUSLO a.s. Šaľa, KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o., SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. a HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., organizovanej spoločnosťou A-SICE s.r.o. v hoteli Astrum v Leviciach.

Čítať ďalej...

Prezentácia firmy Geberit

Dňa 13.3.2012 sa uskutočnila prezentácia firmy Geberit na Stredisku praktického vyučovania SOŠ Levice, ktorej sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka učebného odboru inštalatér.

Čítať ďalej...

Študentský ples L´amour Baroque

   Dňa 10.02.2012 sa uskutočnil ples SOŠ - L´amour Baroque v ŠJ Fontána, ktorý pripravili žiaci IV.H triedy. Dekorácie na stoloch a výzdoba sály sa niesla v duchu baroka, ktorý sa vyznačuje pompéznosťou, majestátnosťou a veľkoleposťou.

Čítať ďalej...

Autoopravár JUNIOR 2012 CASTROL - školské kolo

   Dňa 10. 2. 2012 sa na SOŠ uskutočnilo školské kolo súťaže odborných vedomostí v učebnom odbore „2487 2 01 autoopravár – mechanik“.

Čítať ďalej...

Aquatherm 2012

14. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky

Čítať ďalej...

Exkurzia v redakcii eLVéčko

   Dňa 12. januára 2012 sa študenti I. O triedy nadstavbového štúdia študijného odboru spoločné stravovanie v rámci predmetu Informatika zúčastnili exkurzie do redakcie eLVéčko – dvojtýždenníka so zameraním na reklamu.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o