.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProduktívne práce učebného odboru murár

V mesiacoch marec a apríl 2024 sa žiaci učebného odboru murár podieľali na obnove priestorov schodišťa našej školy v budove ,,A“. Odstránili uvoľnenú omietku, oškrabali staré náterové vrstvy, vyrovnali steny jadrovou omietkou, spevnili podklad armovacou sieťkou, naniesli novú štukovú omietku a steny následne vymaľovali.

MOV Bc. Martin Paukovič

 

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o