.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceČajový večierok

Dňa 03. 04. 2024 sa v Reštaurácii SOŠ služieb konal čajový večierok pre klub dôchodcov. Žiaci z I.B, II.H a III.A pod vedením MOV Mgr. Andrey Zacharovej si tak mohli precvičiť svoje vedomosti a zručnosti, aby sa vzorne postarali o 100 hostí, ktorí si užili príjemný večer za zvukov hudby a dobrého jedla. Ako sa hovorí, vek je len číslo a naši hostia sa na parkete zabávali do neskorých hodín. Veríme, že akcia sa podarila, o čom svedčili aj pochvalné slová na našich žiakov.

 

Mgr. Andrea Zacharová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o