.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHviezdoslavov Kubín

5. apríla 2024 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Umelecký prednes slúži na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov.

Prostredníctvom literárnych textov, ktoré si súťažiaci vybrali, vyjadrili svoju osobnosť, názory a estetickú sebareprezentáciu. Porotkyne Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová hodnotili výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:

  1. miesto: Jakub Balla, I. H
  2. miesto: Simon Šimon, III.KGO
  3. miesto: Natália Kasalová, V. H, Sandra Tarkaiová, I. H


PRÓZA:

  1. miesto: Eliška Lomjanská, III. KGO

CENA OBECENSTVA: Jakub Balla, I. H

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie s umeleckým prednesom aj na budúci školský rok. 

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o