.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceViete, prečo je práve marec mesiacom knihy?

  Marec bol prvýkrát vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť vášnivého milovníka a zberateľa príbehov, ktorý sa narodil aj zomrel v marci - MATEJA HREBENDU(10. 3. 1796 – 16. 3. 1880).

Hrebendu postihol neľahký osud. Vyrastal v chudobných podmienkach a ako 10-ročnému mu zomrela matka. No tam jeho útrapy neskončili. Už od ranného detstva mu slabol zrak a ešte predtým,  než prekročil prah dospelosti, úplne oslepol.

Hrebendu celým životom sprevádzala nehynúca láska ku knihám, ktorej sa nehodlal vzdať i napriek tomu, že žiadnu z nich si nedokázal prečítať.  Počas svojho života prechodil celé Slovensko  a zavítal aj do Prahy, Pešti, či Viedne rozširujúc slovenské a české knihy.  Vydavatelia mu predávali knihy a on ich spájal nielen s predajom, ale aj nimi poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu o význame kníh, národnej identity a kultúry.  Knihy zbieral, rozširoval a zachra-ňoval roznášajúc ich do všemožných zákutí inteligencie - donášal ich vzdelancom, posielal do škôl a spolko-vých inštitúcii. Taktiež výrazne dopomohol k budovaniu a rozširovaniu knižníc. Mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Podľa obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené jedine vzdelancom. Na cestách Hrebenda zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením , či roztrhaním, a tým sa pričinil o vybudovanie knižníc. Často hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“

  Pri svojej slepote videl oveľa viac ako mnohí cez veľké okuliare.  Knihy videl srdcom, nie očami. Bohužiaľ, v 19. storočí audioknihy neexistovali, a tak neexistoval žiadny komfortný spôsob, ktorý by mu umožnil  “prečítať” si ľubovoľnú knižku. Preto častokrát oslovoval náhodných ľudí, ktorí boli ochotní mu čítať. Zároveň  mal vášeň i pre samotnú tvorbu.  Už odmala inklinoval k písaniu poézie. Rád vymýšľal rozličné veršovačky, ktoré častokrát venoval svojim  blízkym pri významných príležitostiach. Chcel uchovať svoj životný príbeh, tak ho nadiktoval svojmu pomocníkovi, ktorý ho sprevádzal na cestách. Hrebendov život nielen začal, ale i skončil v marci. Za svoj život sa výrazne pričinil o popularizáciu kníh a nepochybne si zaslúži svoje miesto v národnej pamäti. Jeho meno dnes nesú  Knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.

Mgr.Anetta Foltánová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o