.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePríbeh pokračuje – Konštantín a Metod

Dňa 26. 3. 2024 sme sa spolu s triedou IV. H v priebehu vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry vydali po stopách Konštantína a Metoda. V rámci mesiaca kníh sme si chceli pripomenúť slávnu minulosť Slovanov v období Veľkej Moravy a spoznať osudy tých, ktorí nám priniesli jazyk, písmo a vieru. Vychádzali sme z knihy odkrývajúcej slávnu minulosť kláštora na Zobore. Duch tohto miesta je poznačený históriou Konštantína, Metoda, ich misijnou činnosťou na Veľkej Morave, životom kniežaťa Svätopluka. Pripomínať si históriu nášho národa a občas sa vydať po stopách predkov z čias dávno minulých má význam, pretože národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.

Vybrala som si aj štvrtý ročník na túto aktivitu preto, aby sme sa na maturity nepripravovali iba po stránke nadobúdania teoretických vedomostí a praktických zručností, ale aj cestou spoznávania histórie cez umelecké texty a múdrosť obsiahnutú v knihách. Knihy sú našimi najlepšími priateľmi, pretože nezradia, neublížia. Povznášajú myseľ človeka k výšinám a unášajú nás do sveta fantázie, kde pravidelne môžeme byť tými, ktorými sa v bežnom živote stať nemôžeme. Veľmi pekne ďakujem študentkám a študentom zo IV. H za pokojný priebeh podujatia, zapojenie sa do netradičnej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry, ktorá nás aspoň na krátky čas priviedla k tradičným hodnotám. Ďakujem aj za to, že keď prídem na vyučovanie do tejto triedy, okrem múdrych očí a bystrých myslí, nájdem aj dobré srdcia, lebo to je najväčší poklad človeka. 

                                                                                                                 Mgr. Michaela Šoóšová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o