.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMontáž ohrievača teplej úžitkovej vody

Žiaci III.D triedy, učebný odbor inštalatér 3678 H v mesiaci február realizovali montáž zásobného ohrievača teplej úžitkovej vody na učiteľských toaletách v budove B. Pri výbere vhodného typu ohrievača vody sme museli dbať na už dané limitujúce podmienky umiestnenia zásobného ohrievača, ako boli napríklad možnosti elektrického napojenia či dispozičné riešenie umiestnenia samotného ohrievača TÚV.

Samozrejme, nemenej dôležité bolo aj správne napojenie prívodu studenej vody a napojenie TÚV na samotné odberné miesto. Žiaci sa takto v praxi presvedčili, že všetky tieto požiadavky museli byť splnené, aby zásobný ohrievač správne fungoval

Mgr. Oliver Dianovský

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o