.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSocioterapia

Žiaci III. KGO triedy navštívili dňa 12. februára 2024 Tekovskú knižnicu v Leviciach. Odborné oddelenie TK nám opäť pripravilo zaujímavé podujatie, ktoré bolo zamerané na socioterapiu. Interaktívny workshop viedli Marica Chamulová  a Alica Štefková, ktoré počas rozhovorov so žiakmi navodili situácie AHA momentov.

Socioterapia má multidisciplinárny charakter, aplikuje najmä poznatky z oblasti psychoterapie, psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky a pod. Socioterapiu možno charakterizovať ako terapiu sociálnych vzťahov. Žiaci nadobudli v problematike medziľudských vzťahov nové zručnosti a vyhodnotili interaktívny seminár ako veľmi prínosný. Ďakujeme touto cestou aj pani Karin Ternovszkej, ktorá nám seminár sprostredkovala.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o