.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda ľudských práv

Dňa 18. 10. 2023 prevzala záštitu nad 26. ročníkom Olympiády ľudských práv prezidentka SR Zuzana Čaputová. Po školskom kole, ktoré sa konalo 10. 12. 2023 do krajského kola postúpila Michaela Ježíková z II.H triedy. Krajské kolo sa konalo dňa 8. 2. 2024 na Gymnáziu vo Vrábľoch. Súťažiacich a prítomných hostí privítala predsedníčka KK OĽP PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová. Oboznámila prítomných s programom a rozdelením žiakov do tried.

Na vypracovanie testu mali 45 minút. Počas vyhodnocovania testových úloh organizátori pripravili pre žiakov workshop – Právny štát a ľudské práva, ktorý viedla JUDr. Sylvia Tiryaki, PhD, predsedníčka Helsinského výboru pre ĽP na Slovensku. Po vyhodnotení pokračovali v ústnej časti už len najúspešnejší žiaci. Aj keď naša Miška nepostúpila do ďalšieho kola, patrí jej vďaka za prípravu a reprezentáciu našej školy.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o